Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! PLIKI COOKIES

.

Rada Nadzorcza

"SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców

w Środzie Wielkopolskiej 

 

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

PREZESA ZARZĄDU

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

- Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,

- Minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni na stanowisku kierowniczym,

- Umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,

- Znajomość prawa spółdzielczego oraz zagadnień branży handlowej,

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

  Zgłoszenie powinno zawierać:

 - CV oraz List Motywacyjny (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu, rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz.926 ze zmianami),

- Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV :

   a) kopię (odpis dyplomu ukończenia studiów) oraz kopię świadectw ukończonych kursów lub uzyskanych uprawnień,

   b) kopię dokumentów potwierdzających przebieg pracy.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS na stanowisko Prezesa Zarządu” należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2015r. w siedzibie SPOŁEM PSS ul. Daszyńskiego 14, Środa Wlkp., pok. nr 4 – sekretariat, w godz. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

 

Regulamin konkursu, wymagane załączniki:

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu pdf

Kwestionariusz osobowy doc

Oświadczenia pdf